Week 57- Elton John

  1. Elton John - Madman Across The Water (Original Version)
  2. Elton John - Border Song
  3. Elton John - My Father's Gun
  4. Elton John - Mona Lisas and Mad Hatters
  5. Elton John - Razor Face
  6. Elton John - Love Song
  7. Elton John - I Need You To Turn To
  8. Elton John - Levon
  9. Elton John - Burn Down The Mission

< Back to 52 Tapes